Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 21, 22, 23 – Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 21, 22, 23 – Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 21, 22, 23 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Luyện tập 1 trang 21 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

a)

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 21 22 23 chan troi sang tao - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 21, 22, 23 - Chân trời sáng tạo

b)

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 21 22 23 chan troi sang tao 1 - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 21, 22, 23 - Chân trời sáng tạo

c)

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 21 22 23 chan troi sang tao 2 - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 21, 22, 23 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Quan sát tranh, em nhận thấy:

a) Hàng ngang chứa những chú sư tử ghi các số 34; 35; 36; 37; ?; ?; ?

Các số cách nhau 1 đơn vị.

Để tìm số đứng sau, em cộng số đứng trước với 1.

Số cần điền vào chú sư tử tiếp theo là 38; 39; 40.

b) Hàng ngang chứa những chú khỉ ghi các số: 35; 37; 39; 41; ?; ?; ?

Các số cách nhau 2 đơn vị

Để tìm số đứng sau, em cộng số đứng trước với 2.

Số cần điền vào chú khỉ tiếp theo là: 43; 45; 47.

c) Hàng ngay chứa những chú bò ghi các số 23; 33; 43; 53; ?; ?; ?

Các số cách nhau 10 đơn vị.

Để tìm số đứng sau, em cộng số đứng trước với 10.

Số cần tìm vào chú bò tiếp theo là: 63; 73; 83.

Em trình bày như sau:

a)

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 21 22 23 chan troi sang tao 3 - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 21, 22, 23 - Chân trời sáng tạo

b)

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 21 22 23 chan troi sang tao 4 - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 21, 22, 23 - Chân trời sáng tạo

c)

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 21 22 23 chan troi sang tao 5 - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 21, 22, 23 - Chân trời sáng tạo

Luyện Tập 2 trang 21 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Làm theo mẫu.

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 21 22 23 chan troi sang tao 6 - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 21, 22, 23 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Quan sát bài mẫu ở hình 1, em nhận thấy, 73 – 3 = 70; 73 – 70 = 3.

>> Xem thêm:  Toán lớp 2 Ngày, giờ trang 106, 107, 108, 109 - Chân trời sáng tạo

Vậy để tìm số còn thiếu trong ô trống trên mái nhà ở hình 2, em thực hiện phép tính trừ: 36 – 6 = 30

Với phép tính cộng: số hạng là 30 và 6, tổng là 36.

Với phép tính trừ:

+ Số bị trừ là 36, số trừ là 6 thì hiệu là 30.

+ Số bị trừ là 36, số trừ là 30 thì hiệu là 6.

Em điền kết quả vào hình như sau:

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 21 22 23 chan troi sang tao 7 - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 21, 22, 23 - Chân trời sáng tạo

Luyện tập 3 trang 22 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

a) Gọi tên các thành phần của phép tính.

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 21 22 23 chan troi sang tao 8 - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 21, 22, 23 - Chân trời sáng tạo

b) Thay ? bằng dấu của phép tính (+, –).

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 21 22 23 chan troi sang tao 9 - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 21, 22, 23 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

a) Em điền kết quả như sau:

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 21 22 23 chan troi sang tao 10 - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 21, 22, 23 - Chân trời sáng tạo

b) Với phép tính cộng: Số hạng là 34 và 52, tổng là 86.

Với phép tính trừ: Số bị trừ là 86, số trừ là 52 thì hiệu là 34.

Số bị trừ là 86, số trừ là 34 thì hiệu là 52.

Em điền kết quả như sau:

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 21 22 23 chan troi sang tao 11 - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 21, 22, 23 - Chân trời sáng tạo

Luyện tập 4 trang 22 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Đặt tính rồi tính.

62 + 24                                   37 – 15                                   8 + 41

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau, chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục. Sau đó, em thực hiện cộng, trừ lần lượt từ phải sang trái (hay lần lượt cộng, trừ các chữ số hàng đơn vị rồi cộng, trừ các chữ số hàng chục).

>> Xem thêm:  Toán lớp 2 Ki-lô-mét trang 63, 64, 65 - Chân trời sáng tạo

Em được kết quả sau:

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 21 22 23 chan troi sang tao 12 - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 21, 22, 23 - Chân trời sáng tạo

 Luyện tập 5 trang 22 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

(> , =, <)?

12 ……… 8                                                  53 – 3 ……… 53

22 + 7 ……… 29                                         5 + 40 ……… 50

Trả lời:

12 > 8

53 – 3 = 50; 50 < 53 nên 53 – 3 < 53.

22 + 7 = 29; 29 = 29.

5 + 40 = 45; 45 < 50 nên 5 + 40 < 50.

Em điền vào chỗ chấm như sau:

12 > 8                                     53 – 3 < 53

22 + 7 = 29                            5 + 40 < 50

Luyện tập 6 trang 22 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 21 22 23 chan troi sang tao 13 - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 21, 22, 23 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Từ hình mẫu, em nhận thấy: 9 = 4 + 5; 4 = 9 – 5; 5 = 9 – 4.

Số ở hàng trên bằng tổng hai số ở hàng bên dưới.

Số ở hàng dưới bằng hiệu của số hàng trên và số hàng dưới cạnh số đó.

Thực hiện phép tính tương tự, em điền kết quả như sau:

a)

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 21 22 23 chan troi sang tao 14 - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 21, 22, 23 - Chân trời sáng tạo

b)

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 21 22 23 chan troi sang tao 15 - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 21, 22, 23 - Chân trời sáng tạo

Luyện tập 7 trang 23 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Một bến xe có 29 ô tô, sau đó có 9 ô tô rời bến. Hỏi bến xe còn lại bao nhiêu ô tô?

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 21 22 23 chan troi sang tao 16 - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 21, 22, 23 - Chân trời sáng tạo

Trả lời: Bến xe còn lại …… ô tô.

>> Xem thêm:  Toán lớp 2 Nặng hơn, nhẹ hơn trang 85, 86 - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Để tính số ô tô còn lại trong bến, em thực hiện phép tính trừ, lấy số ô tô có trong bến (29) trừ đi số ô tô đã rời bến (9), em có phép tính: 29 – 9  = 20 (ô tô)

Em điền kết quả như sau:

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 21 22 23 chan troi sang tao 17 - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 21, 22, 23 - Chân trời sáng tạo

Trả lời: Bến xe còn lại 20 ô tô.

Luyện tập 8 trang 23 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Mẹ mua 10 cái bánh, ba mua thêm 6 cái bánh nữa. Hỏi cả ba và mẹ mua bao nhiêu cái bánh?

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 21 22 23 chan troi sang tao 18 - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 21, 22, 23 - Chân trời sáng tạo

Trả lời: Cả ba và mẹ mua ……… cái bánh.

Trả lời:

Để tính tổng số bánh cả ba và mẹ mua, em thực hiện phép tính cộng:

10 + 6 = 16 (cái bánh).

Em điền kết quả như sau:

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 21 22 23 chan troi sang tao 19 - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 21, 22, 23 - Chân trời sáng tạo

Trả lời: Cả ba và mẹ mua 16 cái bánh.

Luyện tập 9 trang 23 SGK Toán lớp 2 Tập 1  – Chân trời sáng tạo:

Ước lượng: Có khoảng …… con cá.

Đếm: Có …… con cá.

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 21 22 23 chan troi sang tao 20 - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 21, 22, 23 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Quan sát tranh, em thấy:

Có 4 đám cá, mỗi đám có khoảng 10 con cá.

Em đếm số con cá theo hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục).

Em nói: Có khoảng 40 con cá.

Em trình bày như sau:

Ước lượng: Có khoảng 40 con cá.

Đếm: Có 44 con cá.