Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 34, 35 – Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 34, 35 – Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 34, 35 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Luyện tập 1 trang 34 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Quan sát hình ảnh rồi Trả lời câu hỏi.

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 34 35 chan troi sang tao - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 34, 35 - Chân trời sáng tạo

a) Trên tờ lịch ghi thứ mấy, ngày bao nhiêu?

b) Hà vẽ xong bức tranh tặng mẹ lúc mấy giờ?

Trả lời:

a) Tờ lịch ghi thứ tư, ngày 20 tháng 10

b) Hà vẽ xong bức tranh tặng mẹ lúc 8 giờ

Luyện Tập 2: Trang 34 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Đo độ dài.

a) Cánh tay em:                                                         b) Bàn chân em:

            ……cm                                                                      ……cm

            Khoảng ……dm.                                                      Khoảng ……dm.

Trả lời:

a) Cánh tay em:                                                         b) Bàn chân em:

>> Xem thêm:  Toán lớp 2 Viết các số thành tổng các trăm, chục, đơn vị trang 51, 52 - Chân trời sáng tạo

            30 cm                                                                         15 cm

            Khoảng 3 dm.                                                            Khoảng 1 dm.

Luyện tập 3: Trang 34 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Tìm nhà cho Sóc.

Nhà của Sóc có đặc điểm:

Cửa ra vào hình chữ nhật.

Không có dạng khối lập phương.

Nhà của Sóc là nhà thứ …… (từ trái sang phải).

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 34 35 chan troi sang tao 1 - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 34, 35 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Nhà của Sóc là nhà thứ 3 (từ trái sang phải).

Luyện tập 4: Trang 35 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Số?

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 34 35 chan troi sang tao 2 - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 34, 35 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Em điền vào chỗ chấm như sau:

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 34 35 chan troi sang tao 3 - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 34, 35 - Chân trời sáng tạo

Luyện tập 5: Trang 35 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Tính:
73 + 5                                     45 – 22                                   70 + 20 – 40

36 + 23                                   89 – 6                                     96 – 36 + 20

>> Xem thêm:  Toán lớp 2 Các số từ 111 đến 200 trang 45, 46 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Em thực hiện phép tính:

73 + 5 = 78

36 + 23 = 59

45 – 22 = 23

89 – 6 = 83

70 + 20 – 40

70 + 20 = 90

90 – 40 = 50

Viết: 70 + 20 – 40  = 50

96 – 36 + 20

96 – 36 = 60

60 + 20 = 80

Viết 96 – 36 + 20 = 80

Em ghi kết quả như sau:

73 + 5 = 78                            45 – 22 = 23                          70 + 20 – 40 = 50

36 + 23 = 59                          89 – 6  = 83                            96 – 36 + 20 = 80

Luyện tập 6: Trang 35 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Dưới đây là các thùng đựng sách quyên góp của các lớp 2A, 2B, 2C, 2D.

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 34 35 chan troi sang tao 4 - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 34, 35 - Chân trời sáng tạo

Tìm thùng đựng số sách quyên góp của mỗi lớp, biết rằng:

Số sách của lớp 2A là số liền sau của 39.

Số sách của lớp 2B là số liền trước của 39.

Số sách của lớp 2C là số khi đọc có tiếng “mốt”.

Trả lời:

Số sách của lớp 2A là: số liền sau của 39 là số 40

Vậy số sách của lớp 2A để ở thùng màu xanh lá cây.

Số sách của lớp 2B là: số liền trước của 39 là số 38

Vậy số sách của lớp 2B để ở thùng màu da cam.

>> Xem thêm:  Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 - Chân trời sáng tạo

Số sách của lớp 2C là: số khi đọc có tiếng “mốt” là số 51

Vậy số sách của lớp 2C để ở thùng màu đỏ.

Luyện tập 7: Trang 35 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Bà ngoại nuôi 37 con gà, trong đó có 6 con gà trống, còn lại là gà mái. Hỏi bà ngoại nuôi bao nhiêu con gà mái?

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 34 35 chan troi sang tao 5 - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 34, 35 - Chân trời sáng tạo

Trả lời: Bà ngoại nuôi …… con gà mái.

Trả lời:

Bà ngoại nuôi 37 con gà, trong đó có 6 con gà trống, còn lại là gà mái. Tính số gà mái em thực hiện phép tính trừ: 37 – 6 = 31 (con gà mái)

Em ghi kết quả như sau:

toan lop 2 em lam duoc nhung gi trang 34 35 chan troi sang tao 6 - Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 34, 35 - Chân trời sáng tạo

Trả lời: Bà ngoại nuôi 31 con gà mái.