Toán lớp 2 Số bị trừ – Số trừ – Hiệu trang 17, 18 – Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Số bị trừ – Số trừ – Hiệu trang 17, 18 – Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Số bị trừ – Số trừ – Hiệu trang 17, 18 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Thực hành 1 trang 17 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Gọi tên các thành phần của phép tính.

toan lop 2 so bi tru so tru hieu trang 17 18 chan troi sang tao - Toán lớp 2 Số bị trừ - Số trừ - Hiệu trang 17, 18 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

• Phép tính thứ nhất: 10 – 4 = 6

10 là số bị trừ.

4 là số trừ.

6 là hiệu

• Phép tính thứ hai: 95 – 10 = 85

95 là số bị trừ

10 là số trừ

85 là hiệu

• Phép tính thứ ba: toan lop 2 so bi tru so tru hieu trang 17 18 chan troi sang tao 1 - Toán lớp 2 Số bị trừ - Số trừ - Hiệu trang 17, 18 - Chân trời sáng tạo

49 là số bị trừ

7 là số trừ

42 là hiệu

Thực hành 2 trang 17 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tính hiệu của hai số.

a) 9 và 5

b) 50 và 20

c) 62 và 0

Trả lời:

a) 9 – 5 = 4

b) 50 – 20 = 30

c) 62 – 0 = 62

Luyện tập 1 trang 18 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Đặt tính rồi tính hiệu.

a) Số bị trừ là 63, số trừ là 20.

b) Số bị trừ là 35, số trừ là 15.

c) Số bị trừ là 78, số trừ là 52.

d) Số bị trừ là 97, số trừ là 6.

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau: chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục. Sau đó, em lần lượt trừ từ phải sang trái (trừ lần lượt các chữ số hàng đơn vị, rồi trừ các chữ số hàng chục)

>> Xem thêm:  Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 99, 100, 101 - Chân trời sáng tạo

toan lop 2 so bi tru so tru hieu trang 17 18 chan troi sang tao 2 - Toán lớp 2 Số bị trừ - Số trừ - Hiệu trang 17, 18 - Chân trời sáng tạo

Luyện Tập 2 trang 18 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tính nhẩm.

2 + 8 = ………                      30 + 50 = ………                             86 + 0 = ………

10 – 8 = ………                    80 – 50 = ………                              89 – 9 = ………

10 – 2 = ………                    80 – 30 = ………                              89 – 0 = ………

Trả lời:

2 + 8 = 10                  30 + 50 = 50                          86 + 0 = 86

10 – 8 = 2                  80 – 50 = 30                          89 – 9 = 80

10 – 2 = 8                  80 – 30 = 50                          89 – 0 = 89

Luyện tập 3 trang 18 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

toan lop 2 so bi tru so tru hieu trang 17 18 chan troi sang tao 3 - Toán lớp 2 Số bị trừ - Số trừ - Hiệu trang 17, 18 - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Em xét hiệu sau: 8 – 3 = 5; 3 – 2 = 1

Em nhận thấy ô trống hàng dưới bằng hiệu ô trống hàng trên và ô trống bên cạnh.

Hiệu = số bị trừ – số trừ.

Em tìm được kết quả các ô trống như sau:

toan lop 2 so bi tru so tru hieu trang 17 18 chan troi sang tao 4 - Toán lớp 2 Số bị trừ - Số trừ - Hiệu trang 17, 18 - Chân trời sáng tạo

Luyện tập 4 trang 18 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

toan lop 2 so bi tru so tru hieu trang 17 18 chan troi sang tao 5 - Toán lớp 2 Số bị trừ - Số trừ - Hiệu trang 17, 18 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

>> Xem thêm:  Toán lớp 2 Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 38, 39, 40, 41 - Chân trời sáng tạo

Quan sát hình em thấy, số ở hàng dưới bằng hiệu của số hàng trên và số bên cạnh:

40 = 70 – 30; 30 = 70 – 40.

Em thực hiện phép trừ trong từng hình

50 – 20 = 30; 60 – 40 = 20; 90 – 90 = 0

Em điền kết quả vào hình như sau:

toan lop 2 so bi tru so tru hieu trang 17 18 chan troi sang tao 6 - Toán lớp 2 Số bị trừ - Số trừ - Hiệu trang 17, 18 - Chân trời sáng tạo

Luyện tập 5 trang 18 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tính để tìm bó cỏ cho bò.

toan lop 2 so bi tru so tru hieu trang 17 18 chan troi sang tao 7 - Toán lớp 2 Số bị trừ - Số trừ - Hiệu trang 17, 18 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Tính hiệu các số đã cho:

25 – 20 = 5                17 – 15 = 2                89 – 87 = 2                45 – 43 = 2

16 – 11 = 5

Vậy những bó cỏ có hiệu là 2 sẽ được con bò số 2 ăn.

Những bó có có hiệu là 5 sẽ được con bò số 5 ăn.

Em nối được như sau:

toan lop 2 so bi tru so tru hieu trang 17 18 chan troi sang tao 8 - Toán lớp 2 Số bị trừ - Số trừ - Hiệu trang 17, 18 - Chân trời sáng tạo