Toán lớp 2 Tia số – Số liền trước, Số liền sau trang 28, 29, 30 – Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Tia số – Số liền trước, Số liền sau trang 28, 29, 30 – Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Tia số – Số liền trước, Số liền sau trang 28, 29, 30 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Thực hành 1 trang 29 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

a)

toan lop 2 tia so so lien truoc so lien sau trang 28 29 30 chan troi sang tao - Toán lớp 2 Tia số - Số liền trước, Số liền sau trang 28, 29, 30 - Chân trời sáng tạo

b)

toan lop 2 tia so so lien truoc so lien sau trang 28 29 30 chan troi sang tao 1 - Toán lớp 2 Tia số - Số liền trước, Số liền sau trang 28, 29, 30 - Chân trời sáng tạo

c) Số liền sau của 0 là ………

    Số liền trước của 7 là ………

    Số liền trước của 1 là ………

    Số liền sau của 97 là ………

Trả lời:

a)  Trên tia số, số đứng bên trái kém số bên phải liền kề 1 đơn vị, số đứng bên phải hơn số đứng bên trái liền kề 1 đơn vị.

Những số cần điền vào tia số sau số 3 là: 4; 5; 6

Những số cần điền vào tia số sau số 8 là: 9; 10; 11; 12

Em điền như sau:

toan lop 2 tia so so lien truoc so lien sau trang 28 29 30 chan troi sang tao 2 - Toán lớp 2 Tia số - Số liền trước, Số liền sau trang 28, 29, 30 - Chân trời sáng tạo

b) Làm tương tự câu a, em điền kết quả như sau:

toan lop 2 tia so so lien truoc so lien sau trang 28 29 30 chan troi sang tao 3 - Toán lớp 2 Tia số - Số liền trước, Số liền sau trang 28, 29, 30 - Chân trời sáng tạo

c) Số liền sau hơn số liền trước 1 đơn vị, số liền trước kém số liền sau 1 đơn vị. Em điền vào chỗ chấm như sau:

Số liền sau của 0 là 1

Số liền trước của 7 là 6

Số liền trước của 1 là 0

Số liền sau của 97 là 98

Thực hành 2 trang 29 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Em có thể dựa vào tia số để so sánh các số. (>, =, <)

toan lop 2 tia so so lien truoc so lien sau trang 28 29 30 chan troi sang tao 4 - Toán lớp 2 Tia số - Số liền trước, Số liền sau trang 28, 29, 30 - Chân trời sáng tạo

37 ……… 40                                    46 ……… 39                                    38 ……… 41

>> Xem thêm:  Toán lớp 2 Các số từ 101 đến 110 trang 42, 43, 44 - Chân trời sáng tạo

40 ……… 45                                    39 ……… 36                                    44 ……… 42

Trả lời:

Trên tia số, số bên trái bé hơn số bên phải, số bên phải lớn hơn số bên trái.

Quan sát vị trí của các số trên tia số, em thấy:

Số 40 bên phải số 37 nên 37 < 40.

Số 45 bên phải số 40 nên 40 < 45.

Số 39 bên trái số 46 nên 46 > 39.

Số 36 bên trái số 39 nên 39 > 36.

Số 41 bên phải số 38 nên 38 < 41.

Số 42 bên trái số 44 nên 44 > 42.

Em điền kết quả như sau:

37 < 40                                               46 > 39                                               38 < 41

40 < 45                                               39 > 36                                               44 > 42

Thực hành 3 trang 29 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Bạn Lâm viết một số có hai chữ số.

>> Xem thêm:  Toán lớp 2 Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục trang 91, 92 - Chân trời sáng tạo

Bạn Ngọc viết số liền trước (hoặc số liền sau) của bạn Lâm viết.

So sánh hai số mà bạn Lâm và bạn Ngọc đã viết.

toan lop 2 tia so so lien truoc so lien sau trang 28 29 30 chan troi sang tao 5 - Toán lớp 2 Tia số - Số liền trước, Số liền sau trang 28, 29, 30 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Một số lớn hơn số liền trước và nhỏ hơn số liền sau nó.

Em ghi kết quả như sau:

Số bạn Lâm lớn hơn số bạn Ngọc khi bạn Ngọc viết số liền trước của bạn Lâm.

Số bạn Lâm bé hơn số bạn Ngọc khi bạn Ngọc viết số liền sau của bạn Lâm.

Luyện tập 1 trang 30 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

a) Số liền sau của 9 là ……

    Số liền trước của 25 là ……

    Số liền sau của 81 là ……

b) Số liền trước của 10 là ……

    Số liền trước của 69 là ……

    Số liền sau của 47 là ……

Trả lời:

Để tìm số liền sau của một số, ta lấy số đó cộng với 1.

Để tìm số liền trước của một số, ta lấy số đó trừ đi 1.

Em được kết quả như sau:

a) Số liền sau của 9 là 10

    Số liền trước của 25 là 24

    Số liền sau của 81 là 82

b) Số liền trước của 10 là 9

    Số liền trước của 69 là 68

    Số liền sau của 47 là 48

Luyện Tập 2 trang 30 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số liền trước hay số liền sau?

a)  31 là …… của 30.                                   b) 30 là …….của 31.

>> Xem thêm:  Toán lớp 2 9 cộng với một số trang 40, 41 - Chân trời sáng tạo

c) 58 là …… của 59.                                    d) 100 là …… của 99.

Trả lời:

Em thấy:

Số 31 lớn hơn số 30 một đơn vị, nên số 31 là số liền sau của số 30, vậy số 30 là số liền trước của số 31.

Số 58 ít hơn số 59 một đơn vị, nên số 58 là số liền trước của số 59.

Số 100 lớn hơn số 99 một đơn vị, nên số 100 là số liền sau của số 99.

Em điền kết quả như sau:

a)  31 là số liền sau của 30.                                     b) 30 là số liền trước của 31.

c) 58 là số liền trước của 59.                                   d) 100 là số liền sau của 99.

Luyện tập 3 trang 30 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Nhà của mỗi bạn màu gì?

toan lop 2 tia so so lien truoc so lien sau trang 28 29 30 chan troi sang tao 6 - Toán lớp 2 Tia số - Số liền trước, Số liền sau trang 28, 29, 30 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Số liền trước số 73 là số 72; trên trục số, số này nối với nhà màu xanh da trời.

Số liền sau của số 69 là số 70; trên trục số, số này nối với nhà màu xanh lá cây.

Số lớn hơn 75 nhưng bé hơn 77 là số 76; trên trục số, số này nối với nhà màu đỏ.

Em em xác định được như sau:

Nhà của Châu Chấu màu xanh da trời.

Nhà của Bướm màu lá cây.

Nhà của Bọ Rùa màu đỏ.