Toán lớp 2 Ước lượng trang 11, 12 – Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Ước lượng trang 11, 12 – Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Ước lượng trang 11, 12 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Câu hỏi đầu bài trang 11 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

luu ban nhap tu dong - Toán lớp 2 Ước lượng trang 11, 12 - Chân trời sáng tạo

Các con bướm được xếp thành 4 hàng.

Mỗi hàng có khoảng 10 con.

Đếm số con bướm theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục).

Em nói: Có khoảng 40 con bướm.

(Đếm từng con xem em ước lượng có đúng không.)

Đếm: Có 41 con bướm

Thực hành 1 trang 11 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Ước lượng rồi đếm. 

luu ban nhap tu dong 1 - Toán lớp 2 Ước lượng trang 11, 12 - Chân trời sáng tạo

Ước lượng: Có khoảng …… chiếc máy bay.

Đếm: Có …… chiếc máy bay

Trả lời:

– Quan sát hình, em ước lượng:

Những chiếc máy bay được xếp thành 5 hàng, mỗi hàng có khoảng 10 chiếc máy bay.

Đếm số máy bay theo hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục, 5 chục).

Em nói: Có khoảng 50 chiếc máy bay.

Em trình bày kết quả như sau:

Ước lượng: Có khoảng 50 chiếc máy bay.

Đếm: Có 50 chiếc máy bay

Thực hành 2 trang 11 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Ước lượng rồi đếm.

luu ban nhap tu dong 2 - Toán lớp 2 Ước lượng trang 11, 12 - Chân trời sáng tạo

Ước lượng: Có khoảng …… ngôi sao

Đếm: Có …… ngôi sao.

Trả lời:

– Quan sát hình, em ước lượng:

Những ngôi sao được xếp thành 3 cụm, mỗi cụm có khoảng 10 ngôi sao.

Đếm số ngôi sao theo cụm (1 chục, 2 chục, 3 chục).

>> Xem thêm:  Toán lớp 2 Em giải bài toán trang 71, 72 - Chân trời sáng tạo

Em nói: Có khoảng 30 ngôi sao.

Em trình bày kết quả như sau:

Ước lượng: Có khoảng 30 ngôi sao

Đếm: Có 28 ngôi sao.

Luyện tập 1 trang 12 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Ước lượng rồi đếm

luu ban nhap tu dong 3 - Toán lớp 2 Ước lượng trang 11, 12 - Chân trời sáng tạo

Ước lượngCó khoảng …… chiếc thuyền.

Đếm: Có …… chiếc thuyền.

Trả lời:

Quan sát tranh, em thấy:

Có 4 hàng, mỗi hàng có khoảng 10 chiếc thuyền.

Em đếm số chiếc thuyền theo hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục).

Em nói: Có khoảng 40 chiếc thuyền.

Em trình bày như sau:

Ước lượng: Có khoảng 40 chiếc thuyền.

Đếm: Có 41 chiếc thuyền.

Luyện Tập 2 trang 12 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Ước lượng rồi đếm.

luu ban nhap tu dong 4 - Toán lớp 2 Ước lượng trang 11, 12 - Chân trời sáng tạo

Ước lượng: Có khoảng …… quả bóng.

Đếm: Có …… quả bóng.

Trả lời:

Quan sát hình, em thấy:

Có 6 cặp khay bóng cùng chứa hai màu, mỗi cặp khay có 10 quả bóng cùng có hai loại màu.

Em đếm số bóng theo cặp khay (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục, 5 chục, 6 chục).

Em nói: Có khoảng 60 quả bóng.

Em trình bày như sau:

Ước lượng: Có khoảng 60 quả bóng.

Đếm: Có 61 quả bóng.

Luyện tập 3 trang 12 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Ước lượng rồi đếm.

luu ban nhap tu dong 5 - Toán lớp 2 Ước lượng trang 11, 12 - Chân trời sáng tạo

Ước lượng: Có khoảng …… quả bóng.

Đếm: Có …… quả bóng.

Trả lời:

Kệ để bóng có 3 ngăn, mỗi ngăn có khoảng 10 quả bóng.

Em đếm số bóng theo ngăn (1 chục, 2 chục, 3 chục).

>> Xem thêm:  Toán lớp 2 Thực hành và trải nghiệm Chơi cắm cờ trang 81 - Chân trời sáng tạo

Em nói: Có khoảng 30 quả bóng.

Em trình bày như sau:

Ước lượng: Có khoảng 30 quả bóng.

Đếm: Có 27 quả bóng.