Toán lớp 3 Bài 65: Luyện tập chung (trang 76) – Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Bài 65: Luyện tập chung (trang 76) – Kết nối tri thức

Toán lớp 3 trang 76 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 76 Bài 1: Tính nhẩm:

30 000 + 6 000 – 20 000

80 000 – (40 000 + 10 000)

18 000 – 9 000 + 40 000

70 000 – (60 000 – 30 000)

Lời giải:

30 000 + 6 000 – 20 000 = 36 000 – 20 000 = 16 000

80 000 – (40 000 + 10 000) = 80 000 – 50 000 = 30 000

18 000 – 9 000 + 40 000 = 10 000 + 40 000 = 50 000

70 000 – (60 000 – 30 000) = 70 000 – 30 000 = 40 000

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 76 Bài 2:

toan lop 3 bai 65 luyen tap chung trang 76 ket noi tri thuc - Toán lớp 3 Bài 65: Luyện tập chung (trang 76) - Kết nối tri thức

Lời giải:

toan lop 3 bai 65 luyen tap chung trang 76 ket noi tri thuc 1 - Toán lớp 3 Bài 65: Luyện tập chung (trang 76) - Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 76 Bài 3: Đặt tính rồi tính:

8 563 + 7 284

42 758 + 9 235

32 679 – 946

83 627 – 76 253

Lời giải:

toan lop 3 bai 65 luyen tap chung trang 76 ket noi tri thuc 2 - Toán lớp 3 Bài 65: Luyện tập chung (trang 76) - Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 76 Bài 4: Một cửa hàng có 16 500l xăng, cửa hàng nhập thêm về 9 000l xăng. Hỏi sau khi bán đi 17 350l xăng, cửa hàng đó còn lại bao nhiêu lít xăng?

Lời giải:

Sau khi nhập thêm về, cửa hàng có số lít xăng là:

16 500 + 9 000 = 25 500 (l)

Sau khi bán đi 17 350 l, cửa hàng còn lại số lít xăng là:

25 500 – 17 350 = 8 150 (l)

Đáp số: 8 150 l xăng

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 76 Bài 5: Tính giá trị của biểu thức:

>> Xem thêm:  Toán lớp 3 Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (trang 109, 110) - Kết nối tri thức

a) 8 647 + 6 500 – 13 217

b) 15 654 – (7460 + 2140)

Lời giải:

a) 8 647 + 6 500 – 13 217 = 15 147 – 13 217 = 1930

b) 15 654 – (7460 + 2140) = 15 654 – 9600 = 6054