Toán lớp 3 Bài 66: Xem đồng hồ. Tháng, năm (trang 77, 78, 79, 80 Tập 2) – Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Bài 66: Xem đồng hồ. Tháng – năm (trang 77, 78, 79, 80 Tập 2) – Kết nối tri thức

Toán lớp 3 trang 77, 78 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 77 Bài 1: Số?

toan lop 3 bai 66 xem dong ho thang nam trang 77 78 79 80 tap 2 ket noi tri thuc - Toán lớp 3 Bài 66: Xem đồng hồ. Tháng, năm (trang 77, 78, 79, 80 Tập 2) - Kết nối tri thức

Lời giải:

toan lop 3 bai 66 xem dong ho thang nam trang 77 78 79 80 tap 2 ket noi tri thuc 1 - Toán lớp 3 Bài 66: Xem đồng hồ. Tháng, năm (trang 77, 78, 79, 80 Tập 2) - Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 78 Bài 2: Hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian vào buổi chiều?

toan lop 3 bai 66 xem dong ho thang nam trang 77 78 79 80 tap 2 ket noi tri thuc 2 - Toán lớp 3 Bài 66: Xem đồng hồ. Tháng, năm (trang 77, 78, 79, 80 Tập 2) - Kết nối tri thức

Lời giải:

toan lop 3 bai 66 xem dong ho thang nam trang 77 78 79 80 tap 2 ket noi tri thuc 3 - Toán lớp 3 Bài 66: Xem đồng hồ. Tháng, năm (trang 77, 78, 79, 80 Tập 2) - Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 78 Bài 3: Chọn đồng hồ thích hợp với mỗi bức tranh:

toan lop 3 bai 66 xem dong ho thang nam trang 77 78 79 80 tap 2 ket noi tri thuc 4 - Toán lớp 3 Bài 66: Xem đồng hồ. Tháng, năm (trang 77, 78, 79, 80 Tập 2) - Kết nối tri thức

Lời giải:

toan lop 3 bai 66 xem dong ho thang nam trang 77 78 79 80 tap 2 ket noi tri thuc 5 - Toán lớp 3 Bài 66: Xem đồng hồ. Tháng, năm (trang 77, 78, 79, 80 Tập 2) - Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 78 Bài 4: Số?

toan lop 3 bai 66 xem dong ho thang nam trang 77 78 79 80 tap 2 ket noi tri thuc 6 - Toán lớp 3 Bài 66: Xem đồng hồ. Tháng, năm (trang 77, 78, 79, 80 Tập 2) - Kết nối tri thức

Lời giải:

toan lop 3 bai 66 xem dong ho thang nam trang 77 78 79 80 tap 2 ket noi tri thuc 7 - Toán lớp 3 Bài 66: Xem đồng hồ. Tháng, năm (trang 77, 78, 79, 80 Tập 2) - Kết nối tri thức

Toán lớp 3 trang 80 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 80 Bài 1: Quan sát tờ lịch năm nay và cho biết:

a) Những tháng nào có 30 ngày.

b) Những tháng nào có 31 ngày.

c) Tháng 2 năm nay có bao nhiêu ngày.

Lời giải:

Học sinh quan sát lịch theo năm học của mình để trả lời câu hỏi.

Toán lớp 3 trang 80 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 80 Bài 1: Xem tờ lịch tháng 3 rồi trả lời các câu hỏi

toan lop 3 bai 66 xem dong ho thang nam trang 77 78 79 80 tap 2 ket noi tri thuc 8 - Toán lớp 3 Bài 66: Xem đồng hồ. Tháng, năm (trang 77, 78, 79, 80 Tập 2) - Kết nối tri thức

a) Trường của Rô-bốt sẽ đi cắm trại vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 3. Hỏi đó là ngày nào?

b) Ngày cuối cùng của tháng 3 là thứ mấy? Ngày đầu tiên của tháng 4 cùng năm là thứ mấy?

Lời giải:

a) Ngày đó là ngày 31

b) Ngày cuối của tháng 3 là Chủ nhật. Ngày đầu tiên của tháng 4 cùng năm là thứ hai

>> Xem thêm:  Toán lớp 3 Bài 40: Luyện tập chung (trang 111, 112) - Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 80 Bài 2: Chọn câu trả lời đúng

Rô-bốt có một chuyến đi đến Tây Nguyên từ ngày 29 tháng 3 đến hết ngày 2 tháng 4. Vậy chuyến đi đó kéo dài bao nhiêu ngày?

A. 3 ngày

B. 4 ngày

C. 5 ngày

D. 6 ngày

Lời giải:

Chuyến đi đến Tây Nguyên từ ngày 29 tháng 3 đến hết ngày 2 tháng 4 kéo dài 5 ngày.