Toán lớp 3 Bài 75: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, ghi chép số liệu, đọc bảng số liệu (trang 110, 111 Tập 2) – Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Bài 75: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, ghi chép số liệu, đọc bảng số liệu (trang 110, 111 Tập 2) – Kết nối tri thức

Vào cuối tuấn sau, lớp chúng mình sẽ cùng đi cắm tại. Và bây giờ chính là lúc chúng mình lên kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đi chơi đó.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 110 Bài 1: Hãy nêu một vài việc cần làm để chuẩn bị cho một chuyến đi chơi

Gợi ý: Chúng mình muốn đi đâu, sẽ làm gì ở đó, sẽ ăn gì, uống gì,…

Lời giải:

Học sinh tự trả lời

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 110 Bài 2: Đầu tiên, cả lớp sẽ cùng nhau chọn địa điểm để cắm trại. Rô-bốt gợi ý rằng chúng mình có thể chọn một trong ba địa điểm sau: vườn quốc gia, trang trại hoặc công viên

 Hãy tham khảo ý kiến các bạn trong lớp, ghi chép số liệu và hoàn thành bảng số liệu sau:

  1. Có bao nhiêu bạn muốn cắm trại ở vườn quốc gia? Ở trong trang trại? Ở trong công viên?
  2. Địa điểm được chọn là địa điểm có nhiều bạn chọn nhất. Vậy lớp mình sẽ cắm trại ở đâu?

toan lop 3 bai 75 thuc hanh va trai nghiem thu thap phan loai ghi chep so lieu doc b - Toán lớp 3 Bài 75: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, ghi chép số liệu, đọc bảng số liệu (trang 110, 111 Tập 2) - Kết nối tri thức

Lời giải:

Học sinh tự trả lời

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 110 Bài 3: Số?

Hãy tham khảo ý kiến các bạn trong lớp, ghi chép số liệu và hoàn thành bảng số liệu về thời gian xuất phát và thời gian kết thúc chuyến đi.

>> Xem thêm:  Toán lớp 3 Bài 61: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn (trang 64, 65 Tập 2) - Kết nối tri thức

toan lop 3 bai 75 thuc hanh va trai nghiem thu thap phan loai ghi chep so lieu doc b 1 - Toán lớp 3 Bài 75: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, ghi chép số liệu, đọc bảng số liệu (trang 110, 111 Tập 2) - Kết nối tri thức

Theo số đông các bạn trong lớp, chúng mình thống nhất sẽ xuất phát vào lúc ? giờ và kết thúc chuyến đi vào lúc ? giờ.

Lời giải:

Học sinh tự thực hiện.