Tóm tắt truyện Sơn Tinh Thủy Tinh lớp 6

Bài làm

Hùng Vương thứ 18 có người con gái tên là Mi Nương. Nay đã đến tuổi lấy chồng nên vua muốn kén cho nàng một người chồng xứng đáng. Một hôm có hai người đến cầu hôn. Hai người đều tài giỏi và có nhiều phép thuật. Sơn Tinh là chúa vùng non cao, Thủy Tinh là chúa vùng biển cả. Vua Hùng không biết chọn ai nên đã đưa ra điều kiện ai đưa đầy đủ lễ vật đến trước thì sẽ lấy được Mị Nương. Hôm sau, Sơn Tinh mang lễ vật đến trước lấy được Mị Nương.

Loading...

Tóm tắt truyện Sơn Tinh Thủy Tinh lớp 6

Thủy Tinh đến sau không lấy được vợ nên đã đùng đùng nổi giận đem quân đuổi theo. Hai bên giao tranh, Thuỷ Tinh dâng Nước, hô mưa, gọi gió nhấn chìm cả một vùng Phong Châu. Thủy Tinh dâng nước cao bao nhiêu thì Sơn Tinh dùng phép bốc đồi, dựng thành lũy ngăn chặn dòng nước lũ. Cuối cùng Thủy Tinh chịu thua nhưng vẫn không nguôi oán hận và hằng năm cứ đến tháng 7, tháng 8 lại làm mưa, bão để đánh Sơn Tinh. Tuy nhiên đều bị thất bại.

Loading...