Tự Do – P.Ê-Luy-A


1. Tìm hiểu chủ đề, cách liệt kê các hình ảnh trong bài thơ. -   Chủ đề bài thơ là khúc ca ca ngợi tự do và bày tỏ khát vọng, sự say mê của tác giả và hàng triệu...