Viết trang 102 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Với soạn, giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Viết trang 102 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 Viết trang 102.

Câu 1 trang 102 Tiếng Việt lớp 2: Viết chữ hoa: Q

viet trang 102 tieng viet lop 2 ket noi tri thuc 3 - Viết trang 102 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Trả lời: 

– Quan sát chữ hoa Q (kiểu 2): cỡ vừa cao 5 li, chữ cỡ nhỏ cao 2,5 li. Gồm 3 nét: cong trên, cong phải và lượn ngang.

– Quy trình viết: Đặt bút trên đường kẻ 4 và đường kẻ 5, viết nét cong trên (nhỏ) đến đường kẻ 6, viết tiếp nét cong phải (to) xuống tới đường kẻ 1 thì lượn vòng trở lại viết nét lượn ngang từ trái sang phải (cắt ngang nét cong phải), tạo vòng xoắn nhỏ ở chân chữ, dừng bút ở đường kẻ 2.

Câu 2 trang 102 Tiếng Việt lớp 2: Viết ứng dụng: Trần Quốc Toản là người anh hùng nhỏ tuổi. 

Trả lời: 

– Viết chữ hoa T, Q, chú ý cách nối chữ, khoảng cách giữa các tiếng trong câu, vị trí đặt dấu chấm cuối câu.

>> Xem thêm:  Viết trang 13, 14 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức