Viết trang 106 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Với soạn, giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Viết trang 106 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 Viết trang 106.

Câu 1 trang 106 Tiếng Việt lớp 2: Nghe – viết: Chiếc rễ đa tròn  (Từ Nhiều năm sau đến hình tròn như thế.) 

Trả lời: 

Chiếc rễ đa tròn

Nhiều năm sau, chiếc rễ đã lớn và thành cây đa con có vòng lá tròn. Thiếu nhi vào thăm vườn Bác, em nào cũng thích chơi trò chui qua, chui lại vòng lá ấy. Lúc đó, mọi người mới hiểu vì sao Bác cho trồng chiếc rễ đa thành hình tròn như thế.

Chú ý: Viết hoa chữ cái đầu câu, giữa các cụm từ trong mỗi câu có dấu phẩy, kết thúc câu có dấu chấm. Tập viết ra nháp những chữ dễ viết sai chính tả: vườn, chiếc rễ, vòng, chui, hình tròn,…

Câu 2 trang 106 Tiếng Việt lớp 2: Viết vào vở tên của 2 nhân vật được nói đến trong chủ điểm Con người Việt Nam.

Trả lời: 

– Mai An Tiêm

– Trần Quốc Toản

Câu 3 trang 106 Tiếng Việt lớp 2: Chọn a hoặc b.

a. Tim từ ngữ có tiếng chứa iu hoặc ưu.

viet trang 106 tieng viet lop 2 ket noi tri thuc - Viết trang 106 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

b. Chọn im hoặc iêm thay cho ô vuông.

viet trang 106 tieng viet lop 2 ket noi tri thuc 1 - Viết trang 106 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Trả lời: 

a. xe cứu thương, con cừu, cái địu.

b. đàn chim, quả hồng xiêm, đứng nghiêm, màu tím.