Viết trang 121 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Với soạn, giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Viết trang 121 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 Viết trang 121.

Câu 1 trang 121 Tiếng Việt lớp 2: Ôn các chữ hoa: A, M, N.

viet trang 121 tieng viet lop 2 ket noi tri thuc - Viết trang 121 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Trả lời: 

– Ôn lại các chữ hoa đã học A, M, N kiểu 2.

Câu 2 trang 121 Tiếng Việt lớp 2: Viết ứng dụng: Muôn người như một.   

Trả lời: 

– Viết chữ hoa M đầu câu, chú ý cách nối chữ, khoảng cách giữa các tiếng trong câu, vị trí đặt dấu chấm cuối câu.

>> Xem thêm:  Viết trang 56 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức