Viết trang 127 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Với soạn, giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Viết trang 127 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 Viết trang 127.

Câu 1 trang 127 Tiếng Việt lớp 2: Viết chữ hoa Q, V

viet trang 127 tieng viet lop 2 ket noi tri thuc 1 - Viết trang 127 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Trả lời: 

– Học sinh ôn tập lại cách viết 2 chữ hoa Q và V đã được học ở bài “Bóp nát quả cam” và bài “Đất nước chúng mình”.

Câu 2 trang 127 Tiếng Việt lớp 2: Viết ứng dụng: Quê em có dòng sông uốn quanh. 

Trả lời: 

– Viết chữ hoa Q đầu câu, chú ý cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường, khoảng cách giữa các tiếng trong câu, vị trí đặt dấu chấm cuối câu.

>> Xem thêm:  Bóp nát quả cam lớp 2 | Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức